วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น Blue Temple

วัดร่องเสือเต้น Blue Temple

เชียงราย เมืองเหนือที่มีมนต์เสน่ห์ทั้งประเพณีเก่าแก่ที่สืบต่อมายาวนาน ที่เมื่อพูดถึง หลายคนก็คงนึกถึง  วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เมืองที่มีวัฒนาธรรมที่สืบทอดมายาวนาน และยังมีวัดที่มีศิลปะวิจิตรประณีตหลากวัด อย่างเช่น วัดเสือร่องเสือเต้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประวัติความเป็นมา

เดิมวัดร่องเสือเต้น นั้นเป็นเพียงวัดร้างที่มีอยู่ใกล้หมู่บ้าน และชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะ เพื่อไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น ลักษณะเด่นของวัดร่องเสือเต้นนี้ คือ วิหารวัดร่องเสือเต้น ที่ สร้างและออกแบบโดย สล่านก หรือพุทธา กาบแก้ว ศิลปินบ้านชาวเชียงรายศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  วัดร่องเสือเต้น  ได้สร้างขึ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2548 สร้างเสร็จเมื่อ 22 มกราคม 2559 ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี

ไฮไลท์ของวัดร่องเสือเต้น 

  • วิหารของวัดแห่งนี้ ใช้โทนสีที่แตกต่างไปจากทุกที่ นั่นคือโทนสีน้ำเงินฟ้ากับสีทอง ซึ่งได้มีคำนิยามถึงสีที่ทาไว้ว่าสีน้ำเงินฟ้าแทนความหมายของการขจรขจายทั่วไปเหมือนดังท้องฟ้า เป็นแนวพุทธศิลป์ที่คิดต่างและร่วมสมัย
  • อีกจุดที่จะลืมไม่ได้เลย คือ รูปปั้นพญานาคหน้าวิหาร เป็นผลงานฝีมือของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินผู้มีชื่อเสียงอีกท่าน เป็นรูปปั้นพญานาค ที่มีทำให้สัมผัสได้ถึงความดุดัน น่าเกรงขม แต่ก็มีความอ่อนช้อยวิจิตปราณีต ตามรูปแบบศิลปะล้านนา
  • ชมความสวยงามของ พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ที่องค์เป็นมีสีขาวมุก ในพระเศียรมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ ใต้ฐานมีพระรอดลำพูน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองมากมายฝั่งอยู่ พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เจ้าในความเป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก
  • พระอุปคุตปางจกบาตร องค์สีขาวมุก ประดิษฐานอยู่กลางวงเวียนน้ำพุหน้าโบสถ์ นั่งอยู่บนบัวน้ำ อย่างแปลกตา ที่มีความพลิ้วไหวและดู นับเป็นปางจกบาตรที่งดงาม
  • เสาประตูวัดที่ประดับด้วยองค์เทพองค์ใหญ่มีหางเป็นพญานาค ดูน่าเกรงขาม บริเวณฐานของเทพทั้งสององค์ยังมีลักษณ์เป็นเหมือนบ่อศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

นี่เป็นอีกฟสถานที่อีกแห่งที่อยากแนะนำให้ไปแวะเที่ยวชมเมื่อคุณเดินทางไปจังหวัดเชียงราย ไปชมศิลป์ที่สวยงามและโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  และมีศิลป์ที่มีความอ่อนช้อยมากที่สุดและแปลกตาที่สุด พร้อมทั้งเข้ามากราบไหว้สักการะพระประธานที่สวยในวิหาร และสักการะพระบรมสาริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองด้วยนะคะ

Facebook
Twitter