Categories
focus on travel

ท่องเที่ยว “สะพานรักษ์แสม” ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน

สะพานรักษ์แสม

“สะพานรักษ์แสม” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำป่าชายเลน ณ คลองท่าตาโบ๊ย หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08:00 น. จนถึงเวลา 18:00 น. ของทุกวัน

สะพานรักษ์แสม

“สะพานรักษ์แสม” แท้จริงแล้วเป็นชื่อของสะพานแขวนสำหรับใช้ข้ามคลองท่าตาโบ๊ยที่ทอดยาวประมาณ 100 เมตร โดยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญ คือ เป็นทางเดินไม้ที่นำแผ่นไม้มาสร้างโดยเรียงต่อกันเป็นทางเดิน สะพานรักษ์แสมแห่งนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจหลบหนีจากความเครียดหรือความวุ่นวายที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบ มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งให้ความรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการพาบุตรหลานมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชายเลน และการอนุรักษ์ปูแสมของชาวบ้านในชุมชน

สะพานรักษ์แสม

นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมป่าชายเลนบนสะพานไม้ที่ทอดยาวต่อไปหลังจากที่ข้ามสะพานแขวนมาแล้ว ซึ่งจะเป็นทางเดินไม้ที่วนเป็นวงกลมที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าชายเลน โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 800 เมตร ทำให้สามารถซึมซับบรรยากาศและได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มเดินไปตามทาง นักท่องเที่ยวจะได้พบกับบรรดานก สัตว์น้ำ และธนาคารปูแสม ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ของปูแสมในพื้นที่

สะพานรักษ์แสม
สะพานรักษ์แสม

นอกจากบรรรดาสัตว์ต่างๆ ที่จะได้พบเจอแล้ว ยังมีพืชพันธุ์ไม้จำนวนมากที่เติบโตไปคู่กัน หนึ่งในพันธุ์ไม้ที่โดดเด่น นั่นคือ ต้นตาตุ่มทะเล (Blind Your Eyes) ที่มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ มักจะพบได้ตามป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ถือเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ทั้งจากใบ ยาง ราก เนื้อไม้ และเปลือกของต้นอีกด้วย

สะพานรักษ์แสม

นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการเดินวนบนทางเดินไม้ครบหนึ่งรอบ ซึ่งจะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ให้ร่มเงาตามทางเดิน โดยจะมีป้ายบอกข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้แต่ละต้นให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ตามทางเดินยังมีศาลาสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้แวะนั่งพัก เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ขับเรือผ่านไปมาในคลองท่าตาโบ๊ย และมีหอชมวิวที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นไป เพื่อชมภาพจากมุมสูงของพื้นที่ และได้เก็บภาพบรรยากาศโดยรอบของสะพานรักษ์แสมอีกด้วย