Categories
focus on travel

อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก (Silver Temple) ที่เชียงใหม่

สวัสดีเชียงใหม่จ้าวเชียงใหม่เมืองเหนือที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่มีเสน่ห์และที่มีมนต์ขลัง เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะที่อ่อนช้อย 

 เชียงใหม่ นอกจากจะมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามแล้ว และมีบรรยากาศที่ดีแล้ว ยังเต็มไปด้วยวัดต่าง ๆ มากมาย อย่างวันนี้จะขอนำเสนอวัดที่มีความแปลก และงดงามเป็นอย่างมาก และเป็นยังประติมากรรมแห่งแรกของโลกอีกด้วยนั่นคือ

วัดศรีสุพรรณ วัดที่มีความสวยงามที่สุดและแปลกที่สุดในเมือง เชียงใหม่  วัดศรีสุพรรณแห่งนี้อยู่แถวกลางใจเมือง เชียงใหม่  มีจุดเด่นที่ มี อุโบสถเงิน โบสถที่ทรงแบบล้านนา สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก เป็นหลังแรกของโลก

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อุโบสถเงิน แห่งวัดศรีสุพรรณแห่งนี้นั้นเป็นตัวแทนที่ทำให้เห็นถึงพลังของความศัรทธาในพระพุทธศาสนาของชาวบ้านแหล่งทำเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงระดับต้น ๆ ของเมือง เชียงใหม่ ที่ร่วมแรงกันบูรณะวัดแห่งนี้

ความเป็นมา อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ แห่งเมืองเชียงใหม่

อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก อุโบสถเงินแห่งนี้ได้สร้างจากโครงฐานสีมาเดิม และมีประธานประจำอุโบสถเดิม

โดยการนำของท่านพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ (สุพล สุทธสิโล) คณะกรรมการวัด คณะศรัทธาวัดศรีสุพรรณ และกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ

ซึ่งทำการสร้างในแบบล้านนา ด้วยช่างผีมือด้านเครื่องเงิน แห่งชมุชนวัวลาย ด้วยการนำเงินบริสุทธิ์มาประดับส่วนสำคัญต่าง ๆ และตกแต่งเพิ่มเติมด้วยอลูมิเนียม อุโบสถเงินแห่งนี้ไม่ได้ใช้เพียงแต่เงินเพียงอย่างเดียว

แต่ยังมีวัสดุอื่นผสมด้วย เพื่อความปลอดภัย และตัวอุโบสถขนาดไม่ใหญ่มาก อุโบสถเงินนี้สร้างจากกลุ่ม ช่างชาวบ้านทำเครื่องเงิน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2547  โดยใช้เวลาถึง 12 ปีในการสร้าง

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภายในจะมีองค์พระประธาน ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำจากเนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ให้ได้สักการะบูชาค่ะ

ลักษณะเด่นความน่าสนใจ

อุโบสถสร้างขึ้นจากแร่เงินและอลูมิเนียมทั้งหลังที่มีการตกแต่งด้วยศลิปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนารูปทรงสถาปัตยกรรมทำได้สวยมาก มีความงดงาม อ่อนช้อย ดูคล้ายกับวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

อุโบสถเงินแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมงานตีเงินตามภูมิปัญญาล้านนา

อุโบสถเงินนี้ มีข้อห้ามไม่ให้สตรีเข้าภายในอุโบสถ แต่ถ้ายืนมองจากด้านนอกก็มองเข้าไปถึงด้านในได้ นะคะ ตามความเชื่อเก่าแก่ของล้านนา แต่สตรีสามารถเดินชมรอบ ๆ และถ่ายภาพสวยๆ ได้นะคะ

สถานที่สำคัญต่าง ๆ วัดศรีสุพรรณอุโบสถเงิน

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 พระวิหารทรงล้านนา

วิหารที่มีความงดงามของศิลปะร่วมสมัย โดยภายในนั้นมีงานวาดจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพระธาตุ 12 ราศี ภาพปริศนาธรรมโลกทั้ง 3 ที่น่าใจ ภาพพระพุทธประวัติ  ภาพพระเจ้าสิบชาติ ภาพพระเวสสันดรชาดก ประดับตกแต่งฝาผนังวิหาร

มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่เป็นพระประธานพระวิหารของวัดศรีสุพรรณ เปรียบดั่ง โรงเรียนพุทธศิลปะชั้นเลิศของเมืองล้านนา เพราะได้รวบรวมของฝีมือช่างในล้านนาทั้งสิบหมู่ไว้ในที่เดียวกันอยู่ค่ะ  

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ และ สถานฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องประดับ

เป็นสถานที่ฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน และ เครื่องประดับ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ  จ.เชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่

ศาลาอาคันตุกะ เป็นที่นวดแผนโบราณ นวดแก้เส้น นวดฝ่าเท้า ภายในวัดศรีสุพรรณ เพื่อให้บริการกับคนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่มาทั้งไทยและต่างชาติ

สำหรับใครที่หลงใหลเมืองเชียงใหม่ก็อย่าพลาดไปกราบพระขอพร ที่วัดศรีสุพรรณแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวัดทรงคุณค่าที่มีเรื่องราวสืบทอดมาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่แนะนำว่าต้องมาชมความงามและกราบไหว้ขอพรสักครั้ง

สำหรับการเดินทางมาวัดศรีสุพรรณ นั้นสามารถมาได้สะดวกนะคะ ทั้งรถส่วนตัวหรือว่าจะมารถโดยสารเพราะที่นี่รถโดยสารสายรอบเมืองตลอดวันค่ะ  

สำหรับพิกัดที่ตั้งวัดศรีสุพรรณ เลขที่ 100 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : https://goo.gl/maps/bKZ4FWc8rYzcVwmL9

เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.

โทร : 0-5327-3919

ติดตามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ที่ Focus on travel
เวปไซด์ focusontour.com