Categories
focus on travel

วัดไทยแต่หน้าตาเป็นโบสถ์คริสต์….ที่พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และเรื่องมากมาย รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายที่ แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนที่มาที่นี่ต้องนึกถึงเป็นอันดับแรก ๆ ก็คือ วัด ที่อยุธยามีวัดอยู่หลายแห่งด้วยกัน แต่ละที่ก็มีความน่าสนใจในแบบเฉพาะของตัวเอง อย่างเช่นวัดที่จะนำมาแนะนำวันนี้ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร….

วัดนี้เป็นวัดที่มีรูปแบบการก่อสร้างและสไลต์การตกแต่งของสองวัฒนาธรรมมาผสมผสานกันได้อย่างดี และลงตกตัวที่สุด วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นวัดไทยแต่หน้าตาเป็นโบสถ์คริสต์ เป็นวัดที่มีความสวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก

ข้อมูลที่น่าสนใจของวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติ สร้างขึ้นเมื่อปี 2421 ช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นวัด รูปทรงภายนอกของพระอุโบสถดูคล้ายกับโบสถ์คริสต์ ซึ่งหากเห็นเป็นครั้งแรกคงจะคิดว่าที่นี่เป็นโบสถ์ฝรั่งมากกว่า สถาปัตยกรรมภายนอกนั้นเป็นศิลปะแบบโกธิค มีกระจกสีประดับอย่างสวยงาม อาคารประกอบต่างๆ ภายในวัดก็เป็นสไตล์ฝรั่ง 

วัดนิเวศธรรมประวัติ นั้นอยู่บนเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับพระราชวังบางปะอิน เวลาเดินทางไปที่วัดแห่งนี้จะต้องข้ามฝั่งไป โดยกระเช้าสำหรับส่งผู้โดยสารประมาณครั้งละ 6-8 คน ค่าโดยสารแล้วแต่ผู้โดยสารจะบริจาคให้

เมื่อเดินทางเข้ามาในบริเวณวัด สิ่งที่พบคือภายนอกพระอุโบสถจะทาด้วยสีเหลืองสวยงาม มีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตกศิลปะแบบโกธิค (Gothic) บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด เหนือขึ้นไปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

โดยด้านหน้าประตูทางเข้าอุโบสถมีมุขยื่นออกมา ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วซ้อนกัน 2 ชั้น รอบผนังพระอุโบสถเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปโค้งปลายแหลม

ส่วนบริเวณท้ายพระอุโบสถเป็นหอระฆังยอดโดมลักษณะรูปกรวยแหลมสูงขึ้นไป 3 ชั้น แต่ละชั้นนั้นเจาะช่องหน้าต่างเป็นอาร์คแบบโค้งปลายแหลมไว้รอบหอระฆัง

ชั้นแรกมีการเจาะช่องหน้าต่างทั้งสี่ด้าน และวางยอดปราสาทจำลองประดับไว้ที่มุมทั้งสี่ด้าน ถัดขึ้นไปชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เจาะช่องหน้าต่างและประดับด้วยกระจกสี 8 ด้าน

บนสุดของยอดทำเป็นโดมปลายแหลม บนหอระฆังมีเจดีย์สำริดปิดทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตรงผนังเบื้องล่างยอดโดมประดับด้วยนาฬิกาที่บอกเวลาเป็นเลขโรมันอีกด้วย

วัดนิเวศธรรมประวัติ มีพระประธานนามว่า พระพุทธนฤมลธรรโมภาส  ที่มีฐานชุกชีไม่เหมือนกับโบสถ์ทั่ว ๆ ไป มีลักษณะเด่นคล้ายกับที่ตั้งของไม้กางเขน มีช่องหน้าต่างที่โค้งมน ที่ฝาผนังไม่ใช่ภาพเขียนน้ำมันเหมือนทั่วไป แต่เป็นภาพที่ทำจากการประดิษฐ์จากกระจกสี เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 นั่นเอง

บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถจะมีหอพระคันธารราษฎร์ ที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปยืนปางขอฝน โดยซุ้มก็เป็นสไตล์โกธิคมียอดแหลมเช่นเดียวกัน และฝั่งตรงข้ามกับหอพระคันธารราษฎร์ เป็นหอประดิษฐานพระพุทธศิลาปางนาคปรก พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ฝีมือช่างขอมอายุนับพันปี

และเมื่อได้เดินรอบ ๆ อาคารต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด ก็จะพบว่าทุกที่นั้นมีการออกแบบในสไตล์แบบตะวันตกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น “พระตำหนักสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ” ที่สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงผนวชและจำพรรษาที่วัดนี้เมื่อ พ.ศ.2426 รวมไปถึงกุฏิสงฆ์ และหอพระไตรปิฎก อีกด้วย

วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยที่จอดรถวัดนิเวศธรรมประวัติจะอยู่ติดกับที่จอดรถของพระราชวังบางปะอิน การเดินทางเข้าตัววัดจะใช้การขึ้นกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำ

ติดตามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ที่ Focus on travel
เวปไซด์ focusontour.com