Categories
Uncatagories

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

                  ใครที่กำลังเบื่อความวุ่นวายในเมืองใหญ่ และต้องการหลีกหนีไปหามุมสงบเพื่อเยียวยาจิตใจ วันนี้เราจะพาไปทำบุญขอพรกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี สถานที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรกันเป็นประจำ เพราะเชื่อว่าหากได้มากราบไหว้แล้ว จะนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จ โชคลาภ และความร่ำรวย

                 ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี มีปฎิมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งเป็นศาสนาที่ชาวจีน ทิเบต ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร นับถือ เป็นศิลปะแบบขอมรูปพระวิษณุกรรมสวมหมวกแขก มีพระนามว่าพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร หรือ พระนารายณ์สี่กร ทำหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์ และเหล่าสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ กวนอิม มีการบอกเล่าต่อๆ กันมาว่า เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว มีผู้พบรูปปั้นนี้จมดินอยู่ตรงริมศาลเจ้าพ่อ ชาวบ้านจึงช่วยกันอัญเชิญขึ้นข้างบน พร้อมกับสร้างศาลใหม่ให้เป็นที่ประทับ

                ที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของชนชาวจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไทยเสมือนหนึ่งพี่น้อง จัดแสดงไว้ที่ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายในแบ่งเป็น 18 ห้อง ถูกออกแบบขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอารยธรรมจีนที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

                 สัญลักษณ์ของที่นี่คือมังกรศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ภายในห้องยังจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่สมัยตำนานการสร้างโลกยุคแรกเริ่ม ลำดับราชวงศ์ตั้งแต่ยุคหวงตี้จนถึงราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้าย รวมถึงแสดงประวัติความเป็นมาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยด้วย

                ส่วนเรื่องราวที่นำเสนอก็ประกอบไปด้วย ประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา โดยใช้สื่อจัดแสดงที่ทันสมัยอย่างระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ หุ่นจำลอง พร้อมเทปบรรยายเป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ การจัดแสดงยังได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมในการดำเนินชีวิตที่บรรพบุรุษชาวจีนยึดถือ และปฏิบัติให้เห็นตลอดช่วงเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิต นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องฉายภาพยนตร์ ห้องรับฝากของ ห้องจำหน่ายของที่ระลึก และห้องเครื่องเล่นสำหรับเด็ก

              นอกจากนี้ ภายในก็ยังมี หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ซึ่งได้จำลองรูปแบบของหมู่บ้านมาจาก เมืองลีเจียง เมืองเก่าแก่อายุนับพันปีของจีน และมีรูปแบบที่สวยงามจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกไว้อีกด้วย

ติดตามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ที่ Focus on travel
เวปไซด์ focusontour.com และติดตามต่อกันได้ที่ FB: กิน นอน เที่ยว