Categories
focus on travel

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

“อ่างเก็บน้ำเขาจุก” อ.แกลง จ.ระยอง

ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนิยมไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นต้องการหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้คนที่ดำรงชีวิตอยู่ในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยมลภาวะต่างๆ เช่น มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural Attraction) จึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญที่ทำให้ผู้คนตัดสินใจไปเยือนนั่นเอง

อ่างเก็บน้ำเขาจุก อ.แกลง จ.ระยอง
อ่างเก็บน้ำเขาจุก อ.แกลง จ.ระยอง

“อ่างเก็บน้ำเขาจุก” หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อ่างเก็บน้ำคลองระโอก” เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว

โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งหลายให้มาเยี่ยมชมความงดงามของธรรมชาติ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมายังถนนสุขุมวิท ระยอง-จันทบุรี (มุ่งหน้าสู่จันทบุรี) เมื่อถึงสามแยกประแสร์ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย แล้วเดินทางต่อมาอีกเป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดหมาย

อ่างเก็บน้ำเขาจุก อ.แกลง จ.ระยอง
อ่างเก็บน้ำเขาจุก อ.แกลง จ.ระยอง

เนื่องจากบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำเขาจุกยังคงมีชุมชนที่มีชาวบ้านอยู่อาศัย มีจุดกางเต็นท์และสวนผลไม้ ทำให้ภูมิทัศน์รอบข้างยังคงมีความเขียวขจีของธรรมชาติ ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งของ “อ่างเก็บน้ำเขาจุก” เป็นสถานที่ที่สามารถตอบสนองความต้องการพักผ่อนให้กับผู้ที่มาเยือนได้หลากหลาย

“อ่างเก็บน้ำเขาจุก” นอกจากจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่สร้างกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกด้วย โดยในช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเดินหรือวิ่งออกกำลังกายท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ ในช่วงเวลากลางวัน

นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมธรรมชาติรอบๆ อ่างเก็บน้ำฯ โดยมีร่มของต้นไม้ใหญ่ให้นั่งหลบแดด หรือเป็นสถานที่สำหรับนั่งปิกนิกกับคนในครอบครัว เมื่อถึงช่วงเวลาเย็นสามารถปั่นจักรยานชมวิวของอ่างเก็บน้ำฯ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเหล่าต้นไม้และภูเขาที่ล้อมรอบ โดยจะมีจุดชมวิวให้แวะพัก เพื่อเก็บภาพบรรยากาศที่สมบูรณ์และเงียบสงบอีกด้วย

อ่างเก็บน้ำเขาจุก อ.แกลง จ.ระยอง
อ่างเก็บน้ำเขาจุก อ.แกลง จ.ระยอง

          แน่นอนว่า การเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้น นอกจากจะทำให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจและซึมซับอากาศที่บริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้ที่มาเยือนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ

ที่เหลืออยู่อย่างจำกัด และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยที่ไม่เบียดเบียนหรือทำลายเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้ร่วมกันรักษาและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติให้ยังคงอยู่กับคนรุ่นต่อไปได้อีกด้วย

ติดตามสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ที่ Focus on travel
เวปไซด์ focusontour.com

Categories
focus on travel

ท่องเที่ยวชมระบบนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์ที่ “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” จังหวัดระยอง

“สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ บึงสำนักใหญ่” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้เข้าชมระบบนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์และได้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ไปด้วยพร้อมกัน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยสถานที่แห่งนี้มีลักษณะเด่นคือ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายของพรรณไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออกที่หายากและมีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์กว่า 400 ชนิด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มครอบครัว นักเรียน ผู้สูงอายุ หรือคู่แต่งงานให้เข้าชมได้ในทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ไปจนถึง 16:30 น. โดยมีค่าบริการเรือท่องเที่ยว 600 บาท (ต่อ 1 ชั่วโมง) ค่าบริการเช่าจักรยาน 50 บาท (ต่อ 1 ชั่วโมง) ค่าบริการกางเต้นท์เพื่อพักแรม 50-100 บาท (ต่อ 1 คน) และค่าบริการความรู้ 20 บาท (ต่อ 1 คน)

“สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” ก่อตั้งขึ้นมาโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่เล็งเห็นคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ช่วยลดการพังทลายของชายฝั่ง เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเติบโตของพรรณไม้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเข้ามาของน้ำเค็มที่มากจนขาดสมดุล จึงจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และเสนอให้ยกระดับความสำคัญในระดับชาติ โดยมีข้อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เนื่องด้วยความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ทำให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวชมระบบนิเวศน์ที่น่าสนใจทั้งในทางบกและทางน้ำ นั่นคือ

  • การพายเรือคายัคท่องเที่ยว
  • การล่องเรือท้องแบนท่องเที่ยว
  • การปั่นจักรยานท่องเที่ยว

    ซึ่งสำหรับการล่องเรือท้องแบนท่องเที่ยวนั้น จะมีนักวิชาการคอยให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสัตว์และพรรณไม้หายากต่างๆ จนจบกิจกรรม นักท่องเที่ยวจะได้ชมบรรยากาศของบึงสำนักใหญ่ หรือหนองจำรุง และป่าเสม็ดดึกดำบรรพ์ หรือป่าเสม็ดพันปี  

ระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้พบกับ “หญ้าหนังหมา” หรือ “แพหนังหมา” ซึ่งเป็นแพกอหญ้าที่เกิดจากการประสานและทับถมกันเป็นชั้น มีความหนาประมาณ 50-100 เซ็นติเมตร และมีรากที่เติบโตยาวลงไปใต้น้ำกว่า 1 เมตร ทำให้มีความแข็งแรงเป็นอย่างมากจนสามารถรับน้ำหนักของคนที่เดินอยู่ด้านบนได้ 

นอกจากนี้ ในบริเวณเดียวกันยังมี “กระจูด” ซึ่งเป็นไม้ล้มลุกที่มีลักษณะคล้ายกับต้นกก สามารถเติบโตได้สูงกว่า 3 เมตร และพรรณไม้ต่างๆ อีกมากมาย ดังนั้น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยี่ยมชมและศึกษาระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มาเยือนได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ และภาพบรรยากาศโดยรอบที่สวยงามเป็นอย่างมาก