Categories
focus on travel

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

 เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวในจังหวัดเชียงราย มีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำ นั่นคือ “บ้านดำ” หรือ “พิพิธภัณฑ์บ้านดำ” เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านขนาดใหญ่ ที่อยู่ใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะฝีมือของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินมีชื่อผู้ล่วงลับ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บ้านดำ

 บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ลักษณะของบ้านไม้ รูปทรงแปลกตาแบบล้านนาทาด้วยโทนสีดำเกือบทุกหลังสีที่ อาจารย์ถวัลย์ โปรดปราน “พิพิธภัณฑ์บ้านดำ” จะเป็นแนวการสร้างให้มีความกับวัดร่องขุ่นของ อาจารย์เฉลิมชัย มีคำพูดไว้ว่า “เฉลิมสร้าง สวรรค์ ถวัลย์สร้าง นรก”

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

จุดเด่นและกิจกรรมที่น่าสนใจ

  • บรรยากาศโดยรอบของบ้านดำ เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบาย เราจะพบบ้านสีดำทั้งหมด ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะแตกต่างกัน บ้านแต่ละหลังไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อพักอาศัย แต่มีไว้เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี หรืออาจเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ นั่นเอง โดยแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลัก ลวดลายงดงามในเอกลักษณ์และศิลปะรูปแบบล้านนา ที่ควรค่าจัดแสดงไว้ด้วย
  • ที่นี่มีจุดจัดแสดงผลงานทางศิลปะ ที่มีคุณค่าของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินผู้ล่วงลับ ตามบ้านแต่ละหลัง ทั้งงานจิตกรรม งานประติมากรรม จุดแสดงเขาและกระดูกสัตว์ชนิดต่าง ๆ
  • มีอีกหลายส่วนที่หากได้เข้าไปชมจะเพลิดเพลินแน่นอน! กับศิลปะของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี นอกจากจะมีบ้านที่สวยให้ชมแล้ว ยังมีสัตว์ อีกหลายชนิดให้ชมด้วยนะ

คำแนะนำ

พิพิธภัณฑ์ปัจจุบันมีการเรียกเก็บค่าเข้าชมสถานที่ ที่คนละ 80 บาทจากเดิมนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บมาตลอดแต่เนื่องจากต้องมีการดูแลบำรุงรักษาสถานที่ที่ในที่ได้รับความทรุดโทรมลง ตามกาลเวลา ทำให้ต้องได้รับการดูแลรักษา เพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมผลงานอันทรงคุณ ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ให้อยู่ต่อไปได้อย่างยาวนานและขอให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้

  • ไม่ที่จะไปจับสิ่งของในพิพิธภัณฑ์บ้านดำ
  • ห้ามนำไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านดำ
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงไม่ว่าชนิดไหนเข้ามาในพิพิธภัณฑ์บ้านดำ
  • ห้ามส่งเสียงดังขณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ
  • ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านดำ
  • ห้ามทิ้งขยะภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ที่อยู่ : 414 หมู่ 13 บ้านดำ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100   

เปิดเข้าชม : ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตลอดจนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09:00 – 17:00 น.  โทร : 0-5377-6333

หากมีโอกาสได้ไปเชียงราย อย่าลืมแวะไปชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่ที่รวมศิลปะอันมีคุณค่าที่ฝากให้ลูกหลานได้ชมกัน ถือเป็นของล้ำค่ามาก